(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP, thực hiện từ ngày 1/7.

Ảnh minh họa

Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng được điều chỉnh như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6/2013

x

1,096

Bên cạnh đó, đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước 1/7/2013, mức trợ cấp này từ 1/7/2013 được điều chỉnh tăng thêm 9,52%.

Trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp không điều trị nội trú) trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2012 đến 30/6/2013 mà chưa được giải quyết chế độ thì mức trợ cấp này vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng; từ ngày 1/7/2013, mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 9,52%.

Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ, người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1/7/2013 thì từ ngày 1/7/2013, mức trợ cấp hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Trường hợp người chết trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2012 đến 30/6/2013 mà thân nhân chưa được giải quyết chế độ tử tuất thì mức trợ cấp tuất vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng; từ ngày 1/7/2013, mức trợ cấp tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Đối với người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 1/7/2013 thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà từ ngày 1/7/2013 trở đi vẫn còn thời hạn hưởng trợ cấp, thì mức trợ cấp của thời gian hưởng còn lại được tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động đã được hưởng phụ cấp chuyển ngành theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ, thì từ ngày 1/7/2013 khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ, nếu mức lương hưu điều chỉnh thấp hơn 1.725.000 đồng/tháng, thì từ ngày 1/7/2013 được điều chỉnh bằng 1.725.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu chung làm căn cứ tính đóng và hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2013 được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Thanh Thanh