(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ, ngành Tài chính và ngành Hải quan.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, nguyên tắc thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đảm bảo tính trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời và chính xác; đảm bảo tính thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; đảm bảo tính công khai, minh bạch, độc lập; đảm bảo tính so sánh.

Phạm vi thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Toàn bộ hàng hóa đưa từ nước ngoài vào (nhập khẩu) hoặc đưa ra nước ngoài (xuất khẩu) từ các phần lãnh thổ/khu vực của Việt Nam (bao gồm: a. Khu vực lưu thông tự do; b. Khu kinh tế-thương mại đặc biệt; c. Khu vực tự do thuế quan; d. Kho ngoại quan; e. Các đảo, vùng lãnh hải, thềm lục địa, các cơ sở và thiết bị ngoài khơi hoặc ngoài không gian) làm giảm đi hoặc tăng thêm nguồn của cải, vật chất của Việt Nam đều thuộc phạm vi thống kê.

Dự thảo cũng đề xuất phạm vi thống kê của một số hàng hóa trong các trường hợp đặc thù. Theo đó, hàng hóa thuộc phạm vi thống kê gồm: Vàng phi tiền tệ là tất cả các loại vàng trừ vàng tiền tệ có thể ở dạng thanh, thỏi, xu, bột, vàng trang sức… dưới dạng tinh chế, thô hoặc dạng bán sơ chế do các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại (trừ ngân hàng, tổ chức khác nhận ủy quyền thực hiện giao dịch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) xuất khẩu, nhập khẩu cho mục đích kinh doanh, sản xuất, gia công, chế tác theo quy định của pháp luật; tiền giấy, tiền xu, chứng khoán chưa phát hành, không hoặc chưa đưa vào lưu thông; các bộ sưu tập tiền giấy, tiền xu; quà tặng, quà biếu của các tổ chức, cá nhân…

Dự thảo nêu rõ, dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam được thu thập từ: Hồ sơ hải quan bao gồm: tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa...; các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan; báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan; các cơ quan, tổ chức khác: thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp.

Công bố, phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm: Gửi cơ quan thống kê trung ương và Bộ Tài chính thẩm định các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi phổ biến theo lịch công bố, phổ biến thông tin thống kê; Phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng thời công bố niên giám thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bản đầy đủ, bản tóm tắt và các sản phẩm thống kê khác không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm xây dựng, thông báo công khai tại địa chỉ www.customs.gov.vn lịch công bố, phổ biến thông tin xuất khẩu, nhập khẩu cho năm kế tiếp trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL