(Chinhphu.vn) – Tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi như không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào làm hạn chế nhà thầu mua hồ sơ mời thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời thầu, thư mời thầu;… sẽ bị phạt từ 15 đến 18 triệu đồng.

Không quy định trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng về việc cấm sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước đáp ứng yêu cầu của gói thầu sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng

Đây là những điểm mới đã được Thủ tướng Chính phủ ký tại Nghị định số 62/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ/CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Phạt nặng nếu cố tình quy định tiêu chuẩn nhà thầu cao hơn nhu cầu thực tế của gói thầu

Tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi như không quy định trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng về việc cấm nhà thầu sử dụng người nước ngoài không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam; cố tình quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu hoặc các tiêu chuẩn đánh giá khác cao hơn so với nhu cầu thực tế của gói thầu để nhà thầu trong nước không đáp ứng được;… sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.

Thay vì theo quy định cũ, trong khung mức phạt từ 18-20 triệu đồng không bao gồm các hành vi vi phạm nêu trên thì quy định mới đã được Chính phủ bổ sung những niêm luật chặt chẽ hơn để áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý nhà thầu.

Chuyển nhượng cho nhà thầu khác trên 10% giá trị phải thực hiện là vi phạm

Theo quy định được xây dựng và đã áp dụng từ năm 2007, "phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với nhà thầu có hành vi chuyển nhượng từ 10% trở lên giá trị phải tự thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký cho nhà thầu khác, trừ trường hợp có lý do chính đáng được người quyết định đầu tư cho phép".

Sửa đổi, bổ sung quy định cũ, Chính phủ thống nhất hành vi "chuyển nhượng cho nhà thầu khác trên 10% giá trị phải thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký" sẽ bị áp mức phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Hiệu lực thi hành quy định mới này áp dụng kể từ ngày 2/8 tới.

Như vậy có thể thấy, các sửa đổi, bổ sung của Chính phủ đối với hệ thống quy định liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước được xây dựng theo chiều hướng rõ ràng, chặt chẽ hơn, để phạt nghiêm khắc những hành vi vi phạm, đồng thời nhằm hạn chế thấp nhất những trường hợp vận dụng "lý do" để lách luật, gây ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

                                                                         Chí Kiên
                                                 (Nguồn: Nghị định số 62/2010/NĐ-CP)