(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mức lương của chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin trong nước (chuyên gia tư vấn) gồm các mức sau đây:

Mức 1, không quá 40.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn thuộc một trong các trường hợp: Có bằng đại học và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có bằng thạc sĩ trở lên và có từ 08 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức 2, không quá 30.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có bằng tốt nghiệp đại học và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có bằng thạc sĩ trở lên và có từ 05 đến dưới 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức 3, không quá 20.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn thuộc một trong các trường hợp: có bằng tốt nghiệp đại học và có từ 05 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có bằng thạc sĩ trở lên và có từ 03 đến dưới 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức 4, không quá 15.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có bằng tốt nghiệp đại học và có dưới 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có bằng thạc sĩ trở lên và có dưới 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin là số năm tính từ thời điểm làm việc trong ngành công nghệ thông tin hoặc ngành gần công nghệ thông tin.

Về mức lương đối với chuyên gia tư vấn nước ngoài, dự thảo nêu rõ: Trường hợp dự án phải thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài thực hiện một số công việc thì chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài được lập dự toán theo quy định hiện hành phù hợp với yêu cầu của dự án.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL