(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, trong đó đề xuất miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực cho trường hợp phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm tư vấn thiết kế công trình thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp; lĩnh vực phát điện; truyền tải điện; phân phối điện; bán buôn, bán lẻ điện.

Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực gồm: Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW (01 MWp đối với nhà máy điện mặt trời lắp đặt tại 01 địa điểm và 01 điểm đấu nối) để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Dự thảo quy định thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực quy định như sau: 

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn của giấy phép

1

Tư vấn chuyên ngành điện lực

05 năm

2

Phát điện

 

a)

Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

20 năm

b)

Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

10 năm

3

Truyền tải điện

20 năm

4

Phân phối điện

10 năm

5

Bán buôn điện, bán lẻ điện

10 năm

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn quy định nêu trên thì cấp theo thời hạn đề nghị.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL