(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp là khâu rất quan trọng trong tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, quyết định năng suất và chất lượng rừng trồng. Từ năm 2004, quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn, góp phần vào sự tăng trưởng của ngành lâm nghiệp.

Thời gian qua, công tác nghiên cứu chọn tạo, sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có việc sản xuất giống và trồng được gần 3,5 triệu ha rừng sản xuất, đây là nguồn nguyên liệu chính cho công nghiệp chế biến trong nước và xuất khẩu, là địa bàn thực hiện tái cơ cấu và nâng cao giá trị sản xuất, góp phần tăng trưởng ổn định ngành lâm nghiệp.

Để tạo giống tốt cung cấp cho các chương trình trồng rừng thì công tác quản lý hoạt động bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu chọn tạo giống, khảo nghiệm giống, xuất – nhập khẩu giống và sản xuất kinh doanh giống là hết sức quan trọng và cần thiết. Vì vậy, cần có một hành lang pháp lý về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp đồng bộ, bảo đảm phù hợp với hệ thống quy phạm pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tiễn.

Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 hết hiệu lực và đã được luật hóa tại Luật Trồng trọt năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, tuy nhiên Luật không điều chỉnh quy định về quản lý giống cây lâm nghiệp. Do đó, từ ngày 1/1/2020 công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp không có căn cứ pháp luật để thực hiện. Vì vậy, việc xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp nhằm bổ sung khoảng trống pháp lý về quản lý giống cây trông lâm nghiệp là rất cấp thiết.

Mời bạn đọc xem toàn văn Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và góp ý tại đây.

Tuệ Văn