(Chinhphu.vn) -  Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về Quản lý tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định danh mục tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp nhưng không bao gồm tiền chất thuốc nổ sử dụng trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp.

Dự thảo nêu rõ: Tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng các chất trong Danh mục tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp tại Phụ lục 1 hoặc hỗn hợp chứa các chất có trong Danh mục tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp lớn hơn 45% phải xin cấp giấy phép phù hợp với loại hình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Các loại giấy phép gồm: 1.Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp; 2. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp; 3. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp.

Cục Hóa chất là cơ quan cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp có trách nhiệm ban hành và niêm yết nội quy, quy định, quy trình bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ môi trường; có biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

Tổ chức nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng, tồn chứa tiền chất thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp phải bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ đối với từng loại tiền chất thuốc nổ, hỗn hợp chứa tiền chất thuốc nổ trên 45% trong thời hạn 05 năm kể từ ngày thực hiện các hoạt động sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng, vận chuyển, bảo quản, tồn kho.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL