(Chinhphu.vn) - Việc tuyển dụng công chức cấp xã sẽ được thực hiện thông qua 2 hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn là lực lượng gần dân nhất, hàng ngày tiếp xúc với nhân dân - Ảnh minh họa

Công chức xã phải thi tuyển 3 môn: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành và tin học văn phòng.

Theo Dự thảo Nghị định về Công chức xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ soạn thảo, việc thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện thông qua 3 môn thi, tính theo thang điểm 100.

Môn kiến thức chung (tính hệ số 1) sẽ thực hiện thi viết 1 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành sẽ thi 2 bài, trong đó 1 bài viết (tính hệ số 2) và 1 bài trắc nghiệm (tính hệ số 1) về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức.

Ngoài ra, người dự tuyển công chức cấp xã còn phải thi môn tin học văn phòng. Đối với môn này, sẽ thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 1 bài theo yêu cầu, do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Môn này được tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi. Trường hợp người đăng ký dự tuyển công chức có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện: Có đủ các bài thi của các môn thi; có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng, nếu cùng trình độ chuyên môn được đào tạo thì người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định người trúng tuyển. Nếu khác trình độ chuyên môn được đào tạo thì người có trình độ chuyên môn được đào tạo cao hơn là người trúng tuyển.

Xét tuyển công chức xã qua kết quả học tập và phỏng vấn về trình độ chuyên môn

Cụ thể cách tính điểm xét tuyển được dự thảo quy định như sau:

Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên.

Tuyển thẳng những người có trình độ xuất sắc

Nhằm thu hút sinh viên giỏi về công tác tại xã, phường, thị trấn, ngoài các trường hợp được tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển nói trên, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 3 trường hợp đặc biệt sau:

1-Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

2-Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

3-Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nơi thể hiện trực tiếp và cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn là lực lượng gần dân nhất, hàng ngày tiếp xúc với nhân dân. Vì vậy, phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý.

Cổng TTĐT Chính phủ