(Chinhphu.vn) - Đối với người sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng phải được cấp giấy chứng nhận hoặc thẻ theo quy định.

Ảnh minh họa
Đây là một trong những nội dung quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ trước đến nay chưa có văn bản qui phạm pháp luật nào quy định người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên thuốc bảo vệ thực vật là sản phẩm đầu vào thiết yếu của ngành sản xuất nông nghiệp. Nếu sử dụng thuốc bảo vệ đúng quy định (định mức) và thời gian sử dụng (thời hạn thu hoạch sản phẩm sau khi sử dụng thuốc) thì mức độ gây ô nhiễm môi trường là không nhiều.

Hiện nay, nông dân đang sử dụng quá nhiều (lạm dụng) và không đúng thời hạn, liều lượng quy định. Để hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức, dẫn đến ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người, cần thiết người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, nước ta có khoảng 60% dân số sống bằng nghề nông, nên số lượng người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rất lớn, do đó sẽ có khó khăn trong việc tập huấn và phần nào đó cũng sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất cho người nông dân.

Do vậy, dự thảo quy định "Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được tập huấn, hướng dẫn theo qui định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với người sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng phải được cấp giấy chứng nhận hoặc thẻ theo quy định".

Xem toàn văn dự thảo tại đây góp ý.

Hoàng Diên