(Chinhphu.vn) - Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), được sinh một con hoặc hai con. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống.

Mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai con - Ảnh minh họa

Đây là quy định mới được dự thảo trong Nghị định sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

Dự thảo này do Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) chủ trì soạn thảo và đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân.

Theo quy định hiện đang áp dụng từ ngày 29/4/2010 tại Nghị định 20/2010/NĐ-CP, "cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh" thuộc trường hợp không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, quy định này đã thể hiện nhược điểm là hạn chế quyền được sinh một hoặc hai con của một số cặp vợ chồng mà trong đó chỉ một người có con riêng, đặc biệt là trường hợp người chồng đã có con riêng, nhưng người vợ mới kết hôn lần đầu thì chỉ được sinh hai con.

Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ) là các trường hợp đã có con trước khi kết hôn hoặc là một trong hai người đã ly hôn và đã có con riêng, nay tái hôn hoặc là cả hai người đã ly hôn, đã có con riêng và nay tái hôn.

Vì vậy, theo quan điểm của ban soạn thảo, việc sửa đổi quy định này là cần thiết, vừa đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ như nhau giữa các nhóm đối tượng, bảo vệ quyền làm mẹ của người phụ nữ, vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận động người dân tự nguyện thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình cũng như tổ chức thực hiện Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020.

Do đó, dự thảo sửa đổi theo hướng: "Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), được sinh một con hoặc hai con. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống".

Như vậy, so với trước đây quy định những cặp vợ chồng đã có con riêng (một hoặc cả hai người đều đã có con riêng) chỉ được sinh 1 lần con chung thì theo dự thảo này, những cặp vợ chồng này sẽ được sinh 1 đến 2 con như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và trường hợp này sẽ được tính là không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con. Đặc biệt, quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống.

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/3/2010 đã quy định chi tiết 7 nhóm đối tượng sinh con được coi là không vi phạm quy định sinh 1-2 con.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, những quy định này đã và đang đi vào cuộc sống, được người dân tiếp nhận, tạo thuận lợi cho việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động được cụ thể, rõ ràng nhằm duy trì mô hình gia đình 1-2 con để ổn định mức sinh thay thế.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý.

Cổng TTĐT Chính phủ