(Chinhphu.vn) -  Bộ Nội vụ cho biết sẽ triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (gọi là PAR Index) tại 3 Bộ và 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá và xếp hạng về kết quả thực hiện cải cách hành chính trong năm 2011 của các đơn vị này.

Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Cụ thể, sẽ triển khai thí điểm tại 3 Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ.

Mục tiêu của việc áp dụng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại 3 bộ và 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá và xếp hạng về kết quả thực hiện cải cách hành chính trong năm 2011 của các đơn vị này. 

Đồng thời, thông qua thí điểm, phát hiện những vấn đề chưa phù hợp để tiếp tục hoàn thiện phục vụ cho việc mở rộng phạm vi thí điểm, tiến tới ban hành chính thức Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính để áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Nội vụ cũng đã quyết định ban hành tạm thời Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính. Theo đó, Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính cấp Bộ gồm 7 lĩnh vực, tiêu chí: 1- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; 2- Cải cách thủ tục hành chính (gồm: rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính và chất lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ); 3- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 4- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 5- Đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 6- Hiện đại hóa hành chính; 7- Thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực.

Đối với cấp tỉnh, Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính gồm 8 lĩnh vực, tiêu chí, trong đó có 6 tiêu chí đầu giống của cấp Bộ và 2 tiêu chí khác là: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thu Nga