(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, có hiệu lực thi hành từ ngày 9/7/2010.

Ảnh minh họa

Nghị định này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện việc bắt giữ tàu biển theo quyết định của tòa án để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự, theo ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài và quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ; việc xử lý tàu biển trong trường hợp chủ tàu bỏ tàu và bán đấu giá tàu biển đang bị bắt giữ và các vấn đề khác có liên quan.

Giám đốc Cảng vụ thực hiện quyết định bắt giữ, thả tàu biển

Nghị định quy định, Giám đốc Cảng vụ thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ hoặc có thể ủy quyền cho cấp phó hoặc trưởng, phó đại diện Cảng vụ thực hiện.

Khi thực hiện các quyết định này, Giám đốc Cảng vụ có quyền chỉ định vị trí neo đậu và đưa ra các yêu cầu hạn chế hoạt động, di chuyển đối với tàu biển bị bắt giữ; thu hồi giấy phép rời cảng nếu tàu biển đã được cấp giấy phép rời cảng; đồng thời quyết định việc truy đuổi tàu biển và yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông đường thủy thực hiện việc truy đuổi tàu biển có quyết định bắt giữ đã rời cảng hoặc tự ý rời vị trí được chỉ định...

Thuyền trưởng tàu ngay sau khi nhận được quyết định bắt giữ tàu biển hoặc thả tàu biển đang bị bắt giữ thì phải thông báo cho chủ tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu và những người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan biết về việc tàu biển bị bắt giữ hoặc được thả.

Chi phí duy trì hoạt động của tàu biển khi bị bắt giữ

Chủ tàu, người khai thác tàu có trách nhiệm cung cấp kinh phí bảo đảm duy trì hoạt động của tàu biển bị bắt giữ. Trường hợp chủ tàu, người khai thác tàu không cung cấp hoặc không còn khả năng cung cấp kinh phí duy trì hoạt động của tàu biển, Truyền trưởng, đại lý của chủ tàu có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm duy trì hoạt động của tàu biển bị bắt giữ.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân nói trên không còn khả năng cung cấp tài chính duy trì hoạt động của tàu, Cảng vụ thực hiện việc bắt giữ tàu biển có trách nhiệm cung cấp tài chính bảo đảm duy trì hoạt động cần thiết của tàu biển.

Mọi chi phí liên quan đến việc duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ được chi trả theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quyết định của Tòa án theo nguyên tắc: Chủ tàu có trách nhiệm thanh toán nếu yêu cầu bắt giữ tàu biển là đúng; trường hợp không đúng thì do người yêu cầu bắt giữ tàu biển thanh toán; thanh toán từ tiền bán đấu giá tàu biển trong trường hợp chủ tàu bỏ tàu; ngân sách nhà nước thanh toán trong các trường hợp khác.

Tuấn Khang

(Nguồn: Nghị định 57/2010/NĐ-CP)