(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/1/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.

Buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu sẽ bị phạt - Ảnh minh họa

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 11 của quy định cũ thành 3 Điều, đó là Điều 11a-Vi phạm các quy định về kinh doanh rượu nhập lậu; Điều 11b-Vi phạm các quy định về kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; Điều 11c-Vi phạm các quy định về kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu.

Kinh doanh rượu nhập lậu 100 triệu trở lên có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh rượu nhập lậu có giá trị rượu nhập lậu từ 100 triệu đồng trở lên thì cơ quan phát hiện hoặc thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính thì mức xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền là 100 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh rượu nhập lậu có trị giá dưới 100 triệu đồng và người vi phạm đã bị xử phạt hành chính nhưng chưa hết thời hạn quy định mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, hay chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc có dấu hiệu phạm tội thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính thì mức xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền là 100 triệu đồng.

Phạt nặng hành vi kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

50 nghìn đồng là mức phạt tiền thấp nhất đối với vi phạm trong kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, mức phạt hành chính cao nhất là 100 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 50 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng đối với hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá nhập lậu có số lượng đến 10 bao (1 bao = 20 điếu; đối với các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu được quy đổi 20g = 1 bao).

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi buôn bán vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu có số lượng từ trên 1.000 bao đến dưới 1.500 bao. Đối với hành vi vi phạm có số lượng thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao trở lên thì cơ quan phát hiện hoặc thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính thì mức phạt bằng tiền là 100 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định rõ mức phạt về kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Đối với hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ nguyên liệu thuốc lá nhập lậu dưới dạng khô chưa tách cọng có trọng lượng dưới 50 kg đến dưới 2.000 kg sẽ bị phạt từ 100 nghìn đến 100 triệu đồng. Hành vi vi phạm với trọng lượng từ 2.000 kg trở lên thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyên liệu thuốc lá nhập lậu ở đây được hiểu là thuốc lá dưới dạng lá rời, lá đã sơ chế tách cọng hoặc thuốc lá sợi, thuốc lá tấm, cọng thuốc lá và các chế phẩm thay thế khác dùng để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá được quy đổi theo trọng lượng tương đương.

Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 1/9/2010.

Chí Kiên
(Nguồn: Nghị định 76/2010/NĐ-CP)