(Chinhphu.vn) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản thống nhất quy định, từ ngày 1/1/2011, tạm ngừng mọi hình thức cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có ảnh (kể cả in ảnh và dán ảnh đóng dấu nổi trên thẻ BHYT cá nhân hay thẻ BHYT hộ gia đình).


Từ 1/1/2011, cấp thẻ bảo hiểm y tế không có ảnh - Ảnh minh họa
Để việc tổ chức phát hành thẻ BHYT năm 2011 trên toàn quốc đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và thời hạn thực hiện cấp mới, gia hạn và đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT theo quy định hiện hành, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng để rà soát, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, dữ liệu cấp mới, gia hạn và đổi thẻ BHYT năm 2011 theo quy định.

BHXH Việt Nam quy định, Thẻ BHYT của người tham gia thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát hành từ ngày 1/1/2011 trở đi, chỉ ghi thời hạn sử dụng đến ngày 31/12 của năm cấp thẻ.

Đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHYT như: học sinh, sinh viên, người thuộc hộ cận nghèo, việc phát hành Thẻ BHYT chỉ thực hiện theo hợp đồng ký kết sau khi cơ quan BHXH đã thu đủ số tiền BHYT thuộc trách nhiệm đóng của cá nhân người tham gia.

Bên cạnh đó, Thẻ BHYT cấp trước thời điểm 31/12/2010, còn giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2011 thì được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ.

Thanh Hoài