(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Theo đó, từ hôm nay 5/5, mức phí sẽ được giảm mạnh, từ 35 - 70 triệu đồng/lần cấp.

Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí như sau:

Kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng cấp lần đầu được giảm từ 140 triệu đồng/giấy xuống còn 70 triệu đồng/giấy phép; tương tự, giấy phép cấp đổi bổ sung, gia hạn được giảm từ 70 triệu đồng/giấy phép xuống còn 35 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 35 triệu đồng/giấy phép thay cho mức 70 triệu đồng trước đây…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo Bộ Tài chính, Thông tư này ra đời nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng lại thực hiện theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150.

KL