(Chinhphu.vn) – Tính đến thời điểm này, mặc dù thời gian để các doanh nghiệp nộp BHXH vẫn chưa được rút ngắn như yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP, nhưng BHXH Việt Nam vẫn dự kiến có thể vượt mục tiêu từ đầu năm 2016.

Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cho biết thông tin này tại Hội nghị ngày 26/11.

Trong năm 2015, năm được BHXH Việt Nam xác định là năm bản lề về cải cách hành chính, cơ quan này đã cắt giảm từ 115 thủ tục xuống còn 33 thủ tục. Thành phần hồ sơ (gồm biểu mẫu, tờ khai, đơn, công văn đề nghị) giảm 56%, số lượng các chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu giảm 82%, quy trình, thao tác thực hiện cũng giảm 78%.

Tính đến thời điểm này, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để doanh nghiệp nộp BHXH đã được rút ngắn từ 335 giờ/năm xuống 81 giờ/năm. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được mục tiêu còn 49,5 giờ như yêu cầu tại Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ứng dụng CNTT, cắt giảm thời gian, chi phí với không chỉ cho doanh nghiệp mà với tất cả các tổ chức, cá nhân, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2015, số giờ giao dịch giảm còn 49,5 giờ/năm, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thậm chí, theo đánh giá của BHXH Việt Nam, dự kiến đến 1/1/2016, khi Luật BHXH có hiệu lực, cơ quan này sẽ giảm được 290 giờ giao dịch, từ 335 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm – bằng mức bình quân của ASEAN-4.

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ yêu cầu năm 2015, phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6, trong đó thời gian nộp BHXH không quá 49,5 giờ/năm, thời gian nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm. Năm 2016, phấn đấu chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu chủ yếu theo thông lệ quốc tế, trong đó tổng thời gian nộp thuế và bảo hiểm bắt buộc không quá 168 giờ/năm.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Khương cho biết, tính đến tháng 11/2015, số người tham gia BHYT đã đạt hơn 74%. Số thu BHXH, BHYT ước thực hiện 187,6 nghìn tỷ đồng. Toàn ngành cũng đã thực hiện chi trả BHXH, BHYT với tiền 182,3 nghìn tỷ đồng.

Thúy Hà