(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 127/2013/NĐ-CP đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan; là một trong những cơ sở quan trọng trong thực hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp làm tiêu chí áp dụng các chế độ ưu đãi thủ tục hải quan, phân luồng hàng hoá khi thực hiện thủ tục hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính về hải quan, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm quản lý hải quan.

Theo Bộ Tài chính, tuy Nghị định đã quy định tương đối đầy đủ, bao quát các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, nhưng quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế như: Thiếu chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm phát sinh từ các quy định mới về thủ tục hải quan; một số hành vi vi phạm đã không còn phù hợp về khung phạt tiền, hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Một số hành vi vi phạm không còn phù hợp do đã có những thay đổi từ yêu cầu quản lý; một số hành vi có định danh chưa rõ ràng, chưa phù hợp nên quá trình thực hiện thiếu thống nhất. Một số quy định về cưỡng chế không phù hợp trong thực tiễn nên khi tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, Nghị định 127/2013/NĐ-CP cũng cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP, chủ yếu tập trung sửa đổi Mục 2 – Chương I (các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt) của Nghị định này. Đồng thời, đề xuất bãi bỏ quy định về xử lý đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quan, hàng hóa không có chủ sở hữu, hàng hóa nhập khẩu buộc phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc phải tái xuất (Điều 23 Nghị định 127/2013/NĐ-CP).

Không khai mang kim loại quý, đá quý phạt đến 50 triệu đồng

Với việc xuất cảnh, nhập cảnh mang theo kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng theo quy định phải khai hải quan mà không khai hoặc khai sai, Bộ Tài chính đề xuất xử phạt như sau: Phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. Phạt từ 5 – 15 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Phạt 15 – 30 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng Việt Nam. Phạt 30 – 50 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên mà không phải là tội phạm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn