(Chinhphu.vn) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho rằng bước đầu đã đạt được yêu cầu giảm số giờ nộp BHXH cho doanh nghiệp vào cuối năm 2014 theo yêu cầu của Chính phủ.

Nghị quyết 19 yêu cầu thời gian kê khai nộp các khoản BHXH là 49,5 giờ vào cuối năm 2015 (bình quân các nước ASEAN6).
Thông tin được cơ quan này cho biết trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh do WB công bố, thời gian doanh nghiệp ở Việt Nam làm thủ tục về BHXH là 335 giờ, số lần nộp là 12 lần/năm. Tuy nhiên, đây là kết quả khảo sát tại thời điểm năm 2012 và không ghi nhận các cải cách của BHXH trong 2 năm qua.

Sau khi nhận được thông tin này, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều phiên họp với các bộ, ngành liên quan để tìm ra giải pháp cắt giảm thời gian thực hiện TTHC.

BHXH đã phối hợp cùng với PWC Việt Nam - là đối tác được WB chỉ định để thực hiện tính toán các chỉ số nộp thuế của Việt Nam – để tính toán lại thời gian. Kết quả cho thấy, thời gian làm thủ tục nộp BHXH từ khi PWC tiến hành khảo sát (năm 2012) đến nay đã giảm từ 335 giờ xuống còn 216 giờ (giảm 119 giờ) do những cải cách về TTHC của BHXH trong 2 năm qua đã được ghi nhận.

Theo các cải cách này, doanh nghiệp chỉ kê khai lần đầu (khi mới đi vào hoạt động) để tham gia BHXH, BHYT và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho toàn bộ người lao động…

Thực hiện Nghị quyết 19, BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và  Công ty PWC rà soát, đánh giá các quy định về chính sách và quy trình thủ tục thực hiện BHXH và cách tính toán các tiêu thức trong bảng tính toán số giờ chi tiết liên quan đến BHXH và số giờ nộp BHXH của doanh nghiệp trong năm 2014 và ước tính sẽ được giảm xuống còn 108 giờ (giảm thêm 108 giờ). Kết quả này sẽ được ghi nhận vào Báo cáo môi trường kinh doanh của năm 2016 của WB.

BHXH Việt Nam cho rằng bước đầu đã đạt được yêu cầu giảm số giờ nộp BHXH cho doanh nghiệp vào cuối năm 2014 theo yêu cầu của Chính phủ.

Mở rộng khai nộp BHXH điện tử

Để đạt được mục tiêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP, BHXH Việt Nam dự kiến sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KHĐT làm việc với WB và các tổ chức có liên quan rà soát giải trình cách tính thời gian làm thủ tục kê khai nộp BHXH.

Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể thực hiện lộ trình cắt giảm TTHC phấn đấu đạt thời gian kê khai nộp các khoản BHXH là 49,5 giờ vào cuối năm 2015 (bình quân các nước ASEAN6).

BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống mẫu biểu, tờ khai để đơn giản hoá các thủ tục theo hướng  loại bỏ những chỉ tiêu không cần thiết, những chỉ tiêu có sẵn thì không lập lại, không yêu cầu ghi lại thông tin mà cơ quan BHXH đã có.    

Đáng chú ý, hiện BHXH Việt Nam đã thí điểm triển khai dự án kê khai và nộp BHXH điện tử tại 11 tỉnh, thành phố với hơn 30 ngàn doanh nghiệp áp dụng, đồng thời cũng đang thí điểm phối hợp với hệ thống bưu điện để mở rộng điểm thu. Đồng thời, đang xây dựng văn bản trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn về giao dịch điện tử trong việc thực hiện các TTHC về BHXH. Dự kiến trong quý IV năm 2014 và quý I năm 2015 sẽ triển khai mở rộng áp dụng tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, BHXH đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật BHXH theo hướng thống nhất tiền lương, tiền công tính BHXH, BHYT, BHTN như tính thuế Thu nhập cá nhân; giao chức năng thanh tra cho cơ quan BHXH; bổ sung tội danh trốn đóng BHXH vào Bộ luật Hình sự sửa đổi…

Thành Đạt