(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý Bộ Giao thông vận tải thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Trong đó, có việc sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử trong giao dịch thuê xe ô tô thay cho hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa đơn vị kinh doanh và người thuê vận tải tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa. Thời gian thí điểm 2 năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trong phạm vi thí điểm để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện, bảo đảm quản lý chặt chẽ việc thực hiện thí điểm, đặc biệt là công tác quản lý thuế; trong đó lưu ý bảo đảm cạnh tranh lành mạnh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Bộ Giao thông vận tải rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn (trong đó có việc xem xét thông điệp dữ liệu điện tử có giá trị như hợp đồng bằng văn bản), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo được Thủ tướng đưa ra sau khi xem xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các Bộ Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông.

Theo Đề án của Bộ Giao thông vận tải, Công ty TNHH GrabTaxi là doanh nghiệp đầu tiên được cho phép triển khai dịch vụ kết nối cho loại xe chở khách dưới 9 chỗ theo hình thức hợp đồng (xe hợp đồng điện tử) tại Việt Nam.

Về quy trình kết nối - giao kết hợp đồng thực hiện theo Đề án thí điểm, Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam hỗ trợ lái xe của các đơn vị vận tải cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động. Hành khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt xe ô tô sẽ tải ứng dụng GrabTaxi vào thiết bị di động thông minh và đăng ký tài khoản sử dụng, sẽ được thông báo rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng dịch vụ kết nối trên giao diện của ứng dụng và qua thư điện tử.

Việc hành khách tải ứng dụng kết nối, đăng ký tài khoản và thao tác nhấn nút đặt xe ô tô có giá trị thay cho hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa hành khách và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Các nội dung cơ bản của hợp đồng vận tải hành khách (bao gồm: quyền lợi của hành khách, địa chỉ nơi đi và đến, thời gian thực hiện và giá trị hợp đồng) sẽ được thể hiện rõ trong quá trình khách hàng tải ứng dụng kết nối, đăng ký tài khoản và đặt xe.

Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam tự đầu tư toàn bộ kinh phí để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm.

Thanh Hằng