(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuẩn bị để ngay trong tháng 4 này, ông sẽ chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, khôi phục niềm tin của doanh nghiệp và xã hội.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ mọi rào cản về thể chế - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Ông đưa ra yêu cầu này khi chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ vừa được kiện toàn, diễn ra chiều 12/4.

Trong số rất nhiều vấn đề quan trọng được đề cập tại phiên họp, tình hình “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp được ông nhắc tới nhiều lần.

“Doanh nghiệp hiện nay còn khó khăn lắm, số doanh nghiệp đình chỉ hoạt động, phá sản nhiều. Chúng ta phải tháo gỡ ngay. Không thể để doanh nghiệp kiệt sức”, ông nói và khẳng định, sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp sẽ tạo đột phá trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội.

Đi vào giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị để ngay trong tháng 4, ông sẽ chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, khôi phục niềm tin của doanh nghiệp và xã hội.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò "tham mưu trưởng" của nền kinh tế, có giải pháp tháo gỡ mạnh mẽ hơn nữa về môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông yêu cầu sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2016 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo hướng phải có giải pháp cụ thể hơn, với mục tiêu Việt Nam phải vào nhóm 4 nước tốt nhất ASEAN.

Nhấn mạnh quan điểm “năng lực của Chính phủ tốt chính là nhờ việc xây dựng thể chế tốt”, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải làm việc với tinh thần kiến tạo, tập trung đề xuất cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn, tạo nguồn lực cho phát triển.

Mỗi thành viên Chính phủ cần có chương trình hành động, tập trung vào xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách vì đây là khâu đột phá để phát triển đất nước. Phải quyết tâm tháo gỡ mọi rào cản về thể chế, về cách làm. Cái gì kìm hãm thì phải bỏ ngay, cái gì có lợi cho dân thì nỗ lực thực hiện. Không để tham nhũng, tiêu cực nhũng nhiễu tràn lan.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Bộ trưởng, Thủ tướng cũng yêu cầu mỗi thành viên Chính phủ phải đổi mới cách làm, dân chủ, minh bạch, cởi mở, quyết đoán, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phản ứng chính sách kịp thời, không để tình trạng trì trệ trong bộ máy hành chính.

Chính phủ cần nâng cao tinh thần kỷ cương, kỷ luật, chống bệnh hình thức, nói mà không đi đôi với làm. “Xử lý vấn đề, phản ứng chính sách phải kịp thời. Không thể để việc biết rồi mà mãi mới giải quyết, thủ tục mấy ngày mà cứ làm trong mấy tháng”, ông nhấn mạnh.

Hà Chính