(Chinhphu.vn) – Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV (UBTVQH) vừa ban hành một số Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, thành lập phường Lộc Hòa, Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định…

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin giới thiệu đến bạn đọc những Nghị quyết này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 714/NQ/UBTVQH14 của UBTVQH về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại đây;

Nghị quyết số 720/NQ/UBTVQH14 của UBTVQH về việc thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tại đây;

Nghị quyết số 721/NQ/UBTVQH14 của UBTVQH về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tại đây;

Nghị quyết số 82/2019/QH14 của UBTVQH về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị tại đây./.