(Chinhphu.vn) - Trong chặng đường lịch sử, cùng với truyền thống của Đảng, của đất nước, dân tộc, của Quân đội nhân dân, trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) xuất hiện hàng vạn tấm gương mưu trí, dũng cảm, chấp nhận hy sinh, vượt qua thử thách, lập nhiều chiến công, qua đó tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của CAND Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), ngày 10/6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2020 khu vực phía bắc.

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (CAND) ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, với 3 tổ chức đầu tiên ở 3 miền (Sở Liêm phóng Bắc Bộ; Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia tự vệ Cuộc Nam Bộ) thực hiện nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Từ đó, ngày 19/8 được xác định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Năm 2005, Đảng, Nhà nước đã quyết định lấy Ngày truyền thống Công an nhân dân là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng CAND.

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ở các giai đoạn, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng CAND luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến.

Đất nước hòa bình, thống nhất, với vai trò nòng cốt, CAND chủ động nắm, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, đồng thời trực tiếp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước. Đặc biệt, lực lượng CAND đã gương mẫu, tích cực triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế  lực thù địch, phản động, tội phạm, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhấn mạnh trong chặng đường lịch sử, cùng với truyền thống của Đảng, của đất nước, dân tộc, của Quân đội nhân dân, trong CAND đã xuất hiện hàng vạn tấm gương mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công hiển hách, đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, của Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan truyền thông, báo chí, các báo cáo viên các cấp, đẩy mạnh tuyền tuyền về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, về truyền thống vẻ vang và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Cũng tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp trong cả nước tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an. Đặc biệt, các cơ quan chức năng tuyên truyền những đóng góp to lớn của CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Ông Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền đậm nét về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; những tín hiệu tích cực về tình hình kinh tế - xã hội; tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ kép: vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2020…/.

(theo Cổng TTĐT Bộ Công an)