(Chinhphu.vn) – Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020 - 2025) sẽ diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.


21,4% đại biểu tham dự Đại hội là người lao động sản xuất trực tiếp

Thông tin về Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020 - 2025), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) cho biết, 464 đại biểu sẽ tham dự đại hội. Trong đó, 450 tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu từ đại hội, hội nghị điển hình tiên tiến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn (CĐ) ngành Trung ương và tương đương. Có 78 đại biểu là công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp sản xuất, công tác chiếm 21,4%.

Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) sẽ tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất và lựa chọn 15 điển hình đại diện cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thu hút hàng triệu CNVCLĐ ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Từ các phong trào thi đua do tổ chức CĐ phát động như “Lao động (LĐ) giỏi, LĐ sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh LĐ”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; ”Văn hóa, thể thao”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương CNVCLĐ điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được biểu dương và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Tổng LĐLĐ VN đã tổ chức nhiều giải thưởng, hình thức khen thưởng uy tín, hiệu quả, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đội ngũ CNVCLĐ như: Chương trình Vinh quang Việt Nam tôn vinh Anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua tiêu biểu; Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh tôn vinh CNLĐ trực tiếp có nhiều sáng kiến, sáng tạo; Giải thưởng Nguyễn Văn Linh tôn vinh cán bộ CĐ bản lĩnh, tiêu biểu xuất sắc; Bằng LĐ sáng tạo tặng cho cá nhân có sáng kiến, giải pháp làm lợi hiệu quả…

Trong 5 năm qua, từ phong trào thi đua, về sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có 1.044.973 sáng kiến; tổng giá trị làm lợi 198.690 tỷ đồng. Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học: 74.959 đề tài; tổng giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế: 331.299 tỷ đồng. TLĐ đã trao tặng 4.462 Bằng LĐ sáng tạo với tổng giá trị làm lợi 48.691 tỷ đồng.

Định hướng một số trọng tâm trong công tác tuyên truyền những tháng cuối năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết sẽ tập trung phản ánh công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca... của tổ chức công đoàn.

Cùng với đó là tuyên truyền về hoạt động của các cấp công đoàn trong phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động sắp xếp lại sản xuất, chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; những mô hình hay, cách làm tốt thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động bị khó khăn do dịch COVID-19; kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết sum vầy 2021 của các cấp công đoàn.

Thu Cúc