(Chinhphu.vn) - Ngay từ khi ra đời, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên.
Hội thảo khoa học “50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Ngày 25/1, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhắc lại bối cảnh ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang vào hồi quyết liệt.  Trong bối cảnh đó, vấn đề cấp thiết đặt ra là cần phải tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, đề phòng tư tưởng xả hơi, chủ quan của cán bộ, đảng viên. 

Cách đây tròn 50 năm, vào ngày 3/2/1969, Bác Hồ viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" nhằm giáo dục, uốn nắn cán bộ, đảng viên về việc thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức để luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ Ðảng và cách mạng giao phó, góp phần xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

Ðầu năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang gần đến ngày toàn thắng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đang trên đà phát triển, nhưng đã xuất hiện tư tưởng nghỉ ngơi, xả hơi sau những năm chống chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ và nguy hiểm nhất là khuynh hướng lợi dụng tình hình thuận lợi và cả khó khăn của cách mạng để mưu cầu danh, lợi cho cá nhân, gia đình, ê-kíp... Những diễn biến tiêu cực này ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần quyết tâm "Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta. Ðể khắc phục những hiện tượng xuống cấp này về mặt đạo đức và thiết thực kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Ðảng, Bác Hồ đã viết bài báo: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đăng trên Báo Nhân Dân số 5409, ngày 3/2/1969. Bài báo ngắn gọn, nêu rõ mục đích, nội dung và nhấn mạnh yêu cầu là: Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Ngay từ khi ra đời, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Trải qua nửa thế kỷ, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Tại hội thảo, 43 tham luận và các ý kiến của các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung: Cán bộ, đảng viên phải là những tấm gương thực hành đạo đức cách mạng; những giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; liên hệ việc phòng, chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của cán bộ, đảng viên hiện nay; việc giữ gìn kỷ luật Đảng; công tác tuyên truyền về đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên báo chí; liên hệ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên …

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, giá trị lý luận và thực tiễn hết sức to lớn của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” rất có ý nghĩa đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, trong đó công tác xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ then chốt, cấp bách. Thực hành nêu gương đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một cách thiết thực để kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng ta.
Nhật Nam