(Chinhphu.vn) - Trong tuần thứ 7 (từ 4-14/10), đã có 91.152 người tham gia cuộc thi trức nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng với 248.175 lượt người dự thi, trong đó có 126.643 lượt người trả lời đúng cả 8 câu hỏi.

Ban Tổ chức cho biết so với tuần trước, tuần này số lượt người dự thi tăng gần 76.000 lượt. Số người trả lời đúng cả 8 câu hỏi, tăng 2.048 người.

Người giành giải Nhất tuần thứ 7 là bạn Vũ Xuân Lợi ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Đáp án câu hỏi tuần 7

STT

Đáp án đúng

Câu hỏi 1

Ngày 20/11/1953

Câu hỏi 2

Ngày 6/12/1953

Câu hỏi 3

Từ 13/3/1954 đến 7/5/1954

Câu hỏi 4

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Câu hỏi 5

Tất cả các phương án

Câu hỏi 6

Từ 8/5/1954 đến 21/7/1954, tại Giơnevơ

Câu hỏi 7

9 năm

Câu hỏi 8

Đồng chí Lê Duẩn

Số người trả lời đúng

20.423

Các bạn sau đây đoạt giải:

Giải Nhất

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Vũ Xuân Lợi

UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

20.423

07/10/2019 22:39:41

 

Giải Nhì

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Ấp Hòa Chánh – xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

20.423

08/10/2019 15:43:43

 

Phạm Hùng

Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

20.423

09/10/2019 04:42:19

 

Giải Ba

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Lê Tùng Lâm

Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội

20.423

11/10/2019 15:01:46

 

Lê Quang Dũng

Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

20.423

12/10/2019 18:42:55

 

Nguyễn Thị Mỹ Âu

Phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

20.423

12/10/2019 22:17:17

 

Giải Khuyến khích

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Thị Hồng

Xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

20.423

12/10/2019 23:27:38

 

Đỗ Văn Sáng

Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

20.423

14/10/2019 07:57:23

 

Vi Văn Mạo

Xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

20.424

07/10/2019 16:12:23

 

Vi Văn Thi

Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Phong, tỉnh Nghệ An

20.424

08/10/2019 15:04:33

 

Nguyễn Thị Vui

Số 9 Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

20.424

09/10/2019 17:33:27

 

Câu hỏi dự thi tuần 8

Câu 1. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (1/1959) đã xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là gì?

A. Khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân.

B. Tiến hành con đường bạo động vũ trang.

C. Tiến hành khởi nghĩa từng phần.

D. Thực hiện đấu tranh chính trị.

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng, đề cao vai trò của Nhân dân. Người nói: “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân”. Câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ở đâu?

A. Thành lập Mặt trận Việt Minh.

B. Đọc Tuyên ngôn độc lập.

C. Lễ mừng Liên hiệp quốc gia.

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Câu 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, tháng 1/1959 chỉ rõ: “Lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của…, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”. Dấu “…” trong lời khẳng định trên là gì?

A. Phong kiến và thực dân.

B. Thực dân và tay sai.

C. Đế quốc và phong kiến.

D. Đế quốc và bù nhìn.

Câu 4. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ mấy (khóa II) của Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên, đã xoay chuyển tình thế, dẫn đến cuộc “Đồng khởi” oanh liệt của toàn miền Nam năm 1960?

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 - Khóa II (3/1957).

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 - Khóa II (12/1957).

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 - Khóa II (11/1958).

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 - Khóa II (1/1959).

Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc mấy câu thơ sau đây tại sự kiện nào? Ngày, tháng, năm nào?

“Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

Ðảng ta là đạo đức, là văn minh,

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.

Công ơn Ðảng thật là to,

Ba mươi năm lịch sử Ðảng là cả một pho lịch sử bằng vàng...”.

A.  Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1960).

B.  Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (5/1/1960).

C. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (2/3/1960).

D. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (2/9/1960).

Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng diễn ra ở đâu?

A. Tại Hải Phòng

B. Tại Việt Bắc

C. Tại Tuyên Quang

D. Tại Hà Nội

Câu 7. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã đề ra mấy nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

 D. 5.

Câu 8. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân miền Nam, các lực lượng yêu nước và kháng chiến trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

A. 10/12/1960, tại Bến Tre.

B. 12/02/1960, tại Long An.

C. 20/12/1961, tại Vĩnh Long.

D. 20/12/1960, tại Tây Ninh.

  Ban Tổ chức Cuộc thi