(Chinhphu.vn)- Chiều 8/6, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Hải Phòng

Theo Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Thành ủy, các cấp ủy đã cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW bằng hệ thống văn bản đồng bộ, thống nhất. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành chủ động, bài bản; phát huy được vai trò lãnh đạo, trách nhiệm, trí tuệ của Thành ủy và các cấp ủy; thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Đại hội đảng bộ cơ sở được tổ chức đủ nội dung, đúng quy trình, nguyên tắc; kết quả bầu cử đều một lần đủ số lượng, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, đúng cơ cấu, đúng phương án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt. Công tác chuẩn bị Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố được tiến hành chủ động, tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhất là công tác xây dựng văn kiện Đại hội có nhiều đổi mới, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, phát huy dân chủ, công khai.

Đảng bộ Thành phố Hải Phòng đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương với tinh thần gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; không vì tập trung cho đại hội mà chùn bước, buông lỏng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ.

Qua thực tiễn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị Trung ương chỉ đạo thực hiện thống nhất việc bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cấp xã; cho phép cấp ủy địa phương được quyết định số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu bố trí, sắp xếp cán bộ trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao, tán thành báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

 Hải Phòng đã nghiêm túc, chủ động triển khai Chỉ thị số 35 cùng các văn bản liên quan đảm bảo yêu cầu đề ra; quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy đảng từ cơ sở đến thành phố, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ; quá trình chuẩn bị Đai hội gắn với thực hiện đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, công tác vận động nhân đân, đời sống nhân dân được cải thiện...

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, nâng cao trách nhiệm đóng góp ý kiến cho văn kiện Đai hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo yêu cầu là kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển; nâng cao nhận thức không chỉ của người đứng đầu, các cấp ủy, hệ thống chính trị mà còn của nhân dân để chuẩn bị cho giai đoạn mới; quan tâm đến những thách thức trong quá trình phát triển như trong phân hóa giàu nghèo, quan tâm đến những người yếu thế, những người dân gặp rủi ro trong cuộc sống như trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua...

Trưởng Ban Dân vận Trung ương lưu ý Hải Phòng cần quan tâm đến quá trình sắp xếp theo nguyện vọng những đồng chí không còn tái cử trong nhiệm kỳ tới đảm bảo phù hợp. Các kiến nghị của Thành phố, đoàn công tác ghi nhận và sẽ báo cáo Bộ Chính trị.

(Theo Cổng TTĐT TP. Hải Phòng)