(Chinhphu.vn) - Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (17/4), cả nước có 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có tổng cộng 198 bệnh nhân được chữa khỏi.

Ảnh: VGP/Phạm Hằng

Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

BN108 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 21/3, có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2.

BN128 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 24/3, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN133 (nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN139 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 23/3, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN169 (nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 28/3, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN172 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN173 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 27/3, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN174 (nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 28/3, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN183 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 29/3, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN191 (nữ, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN213 (nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN217 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 1/4, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN219 (nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN221 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 29/3, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN223 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 26/3, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN 242 (nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 6/4, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

BN 251 (nam, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 9/4, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan, Ninh Bình có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là BN229 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện 2/4. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần một vào ngày 10/4, lần 2 vào ngày 12/4 và lần 3 vào ngày 14/4.

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến số 1) có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm: BN105 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN106 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN144 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Cả 3 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm liên tiếp, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Hiền Minh