(Chinhphu.vn)-Chiều 2/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình.

Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay  các hoạt động tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn thị xã Điện Bàn,  UBND tỉnh Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Cụ thể như sau:

-Thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức (xã Điện Thọ) với khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu.

-Thôn Nam Hà (xã Điện Trung) với khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu.

-Tổ 1 và chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu.

-Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện: 14 ngày, từ 00 giờ ngày 3/8.

Tại huyện Thăng Bình, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam (khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao), với khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện: 14 ngày, từ 00h ngày 03/8.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thế Phong