(Chinhphu.vn) - Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn số 1424/CHK-VTHK gửi các hãng hàng không, các cảng vụ hàng không về việc tăng cường tuân thủ khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi thực hiện chuyến bay nội địa.
Tăng cường giám sát việc tuân thủ khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi thực hiện chuyến bay nội địa

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam: Vietnam Airlines, Vietjet, Jestar Pacific, Tre Việt tiếp tục tuyên truyền, thông báo bằng nhiều hình thức (trên trang website bán vé, quầy làm thủ tục, tin nhắn qua điện thoại…) tới hành khách yêu cầu thực hiện việc khai báo y tế điện tử bắt buộc phải được tuân thủ trước khi thực hiện chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí đủ nhân lực có kiến thức về khai báo y tế điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách kê khai đầy đủ, đúng quy định trước khi thực hiện chuyến bay.

Các Cảng vụ hàng không tiếp tục triển khai, giám sát việc tuân thủ khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi thực hiện chuyến bay.

GT