(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Tố Anh (toanhctld@...) hiện làm việc cho một Công ty liên doanh. Lao động nước ngoài tại Công ty đều là thành viên Hội đồng quản trị, không ký hợp đồng lao động. Bà Tố Anh muốn biết những lao động này có phải mua bảo hiểm y tế (BHYT) không?

Theo bà Tố Anh, những người nước ngoài này thường xuyên về nước, nếu họ thuộc diện phải tham gia BHYT thì về nước họ phải trả thẻ BHYT và khi họ trở lại thì phải mua thẻ mới, như vậy rất bất tiện. Vậy, có quy định nào liên quan đến việc cấp thẻ BHYT cho những đối tượng này không?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề bà Tố Anh hỏi, như sau:

Khoản 2 Điều 1, Khoản 4 Điều 2 Luật BHYT quy định, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có trách nhiệm tham gia BHYT.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT: “Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công”.

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cũng là người lao động và phải tham gia BHYT theo Luật BHYT.

Về nguyên tắc, những người lao động nước ngoài này có thể tham gia BHYT theo thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế như thế nào?

- Điều kiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi

- Bảo hiểm y tế với thân nhân sĩ quan

Từ khóa: Bảo hiểm y tế , tham gia bảo hiểm y tế