(Chinhphu.vn) – Tiếp tục giải đáp các thắc mắc tại buổi đối thoại trực tuyến của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Phạm Thị Hải Chuyền ngày 19/12/2011 trên Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ LĐTBXH đã có văn bản trả lời ông Hoàng Trung Tạo (tỉnh Vĩnh Phúc) về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo phản ánh của ông Hoàng Trung Tạo (xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), hiện nay, những người có 20 năm công tác thì được hưởng cả 2 chế độ mất sức lao động và thương binh. Vậy, tại sao những người chưa đến 20 năm công tác lại không được hưởng cả hai chế độ trên. 

Ngoài ra, theo ông Tạo, rất nhiều trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học thật sự vì nhiều lý do mà không được hưởng chế độ, trong khi có nhiều người khỏe mạnh chỉ cần bỏ ra 20 đến 25 triệu đồng để “chạy” qua các “cò” thì được hưởng chế độ này. Ông Tạo đề nghị Bộ trưởng cử người trực tiếp xuống địa phương ông để điều tra và làm rõ thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc kiểm tra phản ánh trực tuyến qua Cổng TTĐT Chính phủ của ông Tạo, Thanh tra Bộ trả lời như sau:

Về đề nghị hưởng cả hai chế độ mất sức lao động và thương binh, đây là kiến nghị sửa đổi chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã đề xuất Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh chỉ đạo Cục Người có công nghiên cứu báo cáo Bộ trưởng.

Đối với phản ánh về việc hưởng chế độ của người bị nhiễm chất độc hóa học, Thanh tra Bộ cho biết, ngày 6/1/2012, Thanh tra Bộ thành lập Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ làm Tổ trưởng tiến hành làm việc với đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Tường để nghe báo cáo về tình hình xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại địa phương, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với ông Hoàng Trung Tạo để xác minh, làm rõ ý kiến phản ánh.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Tường: Việc xác lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Vĩnh Tường thực hiện theo đúng hướng dẫn về quy trình và thủ tục hồ sơ quy định tại Thông tư số 8/2009/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 7/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Việc ông Tạo phản ánh “có rất nhiều trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học thật sự vì nhiều lý do mà không được hưởng chế độ, trong khi có nhiều người khỏe mạnh chỉ cần bỏ ra 20 đến 25 triệu đồng để “chạy” qua các loại “cò” thì sẽ được hưởng chế độ này” , ông Tạo khẳng định là do ông Tạo chỉ nghe dư luận, mà không biết rõ họ tên, địa chỉ người chạy chế độ, đồng thời ông không cung cấp được tài liệu, bằng chứng cụ thể liên quan đến việc chạy chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ông Tạo xác định việc ông phản ánh với Bộ trưởng là do chưa có nhận thức đầy đủ nên ông Tạo đã có nội dung phản ánh chung chung, chưa chính xác và xin rút lại nội dung phản ánh.

Như vậy, nội dung thứ hai ông Tạo phản ánh với Bộ trưởng là không có cơ sở. Do vậy, Thanh tra Bộ chưa có căn cứ để ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Thanh tra Bộ LĐTBXH đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân