(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Đỗ Thanh Vinh (dothanhvinh@...) đang lập dự toán cho một công trình xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng chưa được cơ quan thẩm định phê duyệt dự án với lý do chưa có hướng dẫn thực hiện.

Ông Vinh muốn biết, địa phương có thể căn cứ mức lương tối thiểu mới theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP hay đợi hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để lập dự toán xây dựng?

Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của ông Vinh như sau: Ngày 2/4/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 551/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012 của Chính phủ.

Phương pháp xác định giá ca máy

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Thái Bình phản ánh: Hiện nay, đơn giá ca lặn kiểm tra rồng đá (một hoạt động kỹ thuật trong xây dựng, tu sửa đê kè) ứng với mức lương mới chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Do vậy, trong dự toán, Công ty đã tính giá ca lặn kiểm tra rồng đá ứng với mức lương 830.000 đồng.

Công ty hỏi: Việc áp dụng mức lương tối thiểu 830.000 đồng để lập dự toán giá ca lặn kiểm tra rồng có đúng quy định không? Nếu không thì giá ca lặn sẽ được tính trên cơ sở nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời: Việc điều chỉnh giá ca máy được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định giá ca máy tương ứng với từng thời kỳ, hoặc dựa vào tỷ trọng chi phí của các thành phần trong giá ca máy và hệ số điều chỉnh các thành phần chi phí để tính toán, xác định giá ca máy mới.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có thông tin hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu

- Bộ Xây dựng hướng dẫn cách điều chỉnh chi phí nhân công

- Hệ số điều chỉnh nhân công, máy theo mức lương tối thiểu mới

- Hướng dẫn xác định giá ca máy thi công công trình

Từ khóa: Chi phí nhân công , giá ca máy