(Chinhphu.vn) – Ông Lê Đồng Cung (dongdnc@...) đề nghị giải đáp trường hợp người lao động làm việc tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 (từ năm 1995-2000) nhưng đơn vị sử dụng lao động chỉ đóng BHXH và ghi trên sổ BHXH cho người lao động với mức phụ cấp khu vực theo hệ số 0,2 (theo nơi trụ sở chính của đơn vị).

Ông Cung hỏi: Thời gian này, người lao động có được tính là thời gian làm việc ở khu vực có phụ cấp 0,7 để làm căn cứ giảm tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật BHXH hay không?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 50 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với trường hợp người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng lương hưu khi nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi

Đồng thời, tại Điều 109 Luật BHXH quy định: Sổ BHXH được cấp đối với từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH và là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định.

Với quy định trên, trường hợp người lao động làm việc tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 nhưng đơn vị sử dụng lao động từ năm 1995 đến 2000 chỉ đóng BHXH cho người lao động với mức phụ cấp khu vực theo hệ số 0,2 (theo nơi trụ sở chính của đơn vị) và trên sổ BHXH đã ghi nơi làm việc của người lao động với mức đóng BHXH có phụ cấp khu vực hệ số 0,2 thì không có căn cứ để thực hiện áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 50 Luật BHXH.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động đối với trường hợp trên, đơn vị sử dụng lao động cần báo cáo và phối hợp với cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH để xem xét, điều chỉnh lại nội dung trên sổ BHXH cho đúng để làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Hướng dẫn xác định thời điểm hưởng lương hưu

Nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu

Đủ 20 năm đóng BHXH được hưởng lương hưu

Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi?

- Điều kiện, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

- Tính tuổi nghỉ hưu đối với người làm việc trong môi trường độc hại

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , nghỉ hưu trước tuổi