(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Tấn sinh năm 1958, hiện là công chức phụ trách văn hóa-xã hội tại UBND xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc tính đóng BHXH trong khoảng thời gian ông làm cán bộ xã từ ngày 14/9/1984 đến ngày 31/12/1997.

Từ ngày 14/9/1984, ông Tấn được tuyển dụng làm cán bộ phụ trách công tác Thương binh xã hội xã Hiệp Thạnh. Ngày 10/10/1984 ông được điều động sang làm cán bộ thống kê Văn phòng UBND xã. Ngày 15/12/1984, ông Tấn được chuyển sang làm Phó ban Thương binh xã hội.

Đến năm 1985 ông Tấn làm Trưởng Ban Thương binh xã hội và công tác liên tục đến năm 1998 thì bắt đầu được tham gia BHXH.

Nay ông Tấn muốn được biết, thời gian làm việc của ông từ ngày 14/9/1984 đến ngày 31/12/1997 có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

Về vấn đề này, ông Đỗ Thanh Bình, Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại mục 6 Điều 8, Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-LLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định:

Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 01 tháng 01 năm 1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, theo thư ông Nguyễn Văn Tấn trình bày: Từ năm 1985, ông làm Trưởng ban Thương binh Xã hội và giữ chức vụ đó liên tục đến năm 1998 nhưng chưa được tính là thời gian tham gia BHXH, đề nghị ông đem toàn bộ hồ sơ công chức với các giấy tờ liên quan đến BHXH huyện Gò Dầu để được bổ sung thời gian tham gia BHXH.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Tây Ninh đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Thời gian tính đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ cấp xã

Giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc đóng BHXH

Cách tính thời gian công tác đối với cán bộ cấp xã

Hướng dẫn cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Đối tượng cán bộ xã được truy thu đóng bảo hiểm xã hội

Về cộng nối thời gian công tác của cán bộ xã

Từ khóa: 92/2009/NĐ-CP , 09/1998/NĐ-CP