(Chinhphu.vn) - Thời gian công nhân, viên chức nghỉ dài hạn không hưởng lương và thời gian tự bỏ việc thì không được tính là thời gian công tác, và thời gian công tác trước đó không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Thành Tài (quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)  phản ánh: Ông Tài tham gia cách mạng từ năm 1962, là cán bộ cơ khí ô tô hoạt động trong ngành Đường sắt.

Năm 1975 ông Tài được Bộ Giao thông vận tải điều chuyển vào miền Nam để bổ túc lực lượng tiếp quản ngành Giao thông và làm đường sắt Thống nhất, sau đó ông Tài được chuyển sang Xí nghiệp liên hiệp công trình đường sắt.

Đến năm 1981 do hoàn cảnh gia đình khó khăn ông Tài tự nghỉ việc. Từ khi nghỉ việc ông Tài chưa được hưởng các chế độ của Nhà nước.

Nay, ông Tài đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ đối với trường hợp của ông.

Trường hợp của ông Nguyễn Thành Tài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 13 Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước thì thời gian công nhân, viên chức nghỉ dài hạn không hưởng lương và thời gian tự tiện bỏ việc không được tính là thời gian công tác, thời gian công tác trước đó không được tính để hưởng BHXH.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên thì trường hợp của ông Nguyễn Thành Tài, năm 1981 tự nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thời gian công tác trước đó không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc