(Chinhphu.vn) – Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các văn bản hướng dẫn, người khuyết tật bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Ông Trần Thanh Hải (TP. Hà Nội) bị khiếm thính từ lúc 5 tuổi, năm nay 40 tuổi có 18 năm đóng BHXH liên tục, hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần khóa Minh Khai, giữ bậc lương 6/7. Ông Hải muốn được biết khi nghỉ hưu chế độ ông được hưởng sẽ như thế nào, bởi trong Luật Người khuyết tật ông không thấy có quy định nào về chế độ nghỉ hưu cho đối tượng này.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Việc thực hiện chế độ hưu trí đối với người khuyết tật được áp dụng giống như đối với người lao động nói chung. Theo đó, việc thực hiện chế độ hưu trí đối với người khuyết tật được thực hiện theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật BHXH.

Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, người khuyết tật làm việc trong điều kiện bình thường được hưởng lương hưu khi nam đủ 60, nữ đủ 55 có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Đối với người khuyết tật bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Người khuyết tật