(Chinhphu.vn) - Ông Phan Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) sinh năm 1941, nhập ngũ ngày 5/5/1965, xuất ngũ tháng 7/1975. Từ năm 1988 đến 2003, ông Chương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Hà. Ông Chương đã nộp UBND xã hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hưu trí , nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tiếp nhận phản ánh của ông Chương qua Cổng TTĐT Chính phủ, Phòng Nội vụ huyện Thanh Chương đã có văn bản trả lời như sau:

Theo hồ sơ quản lý cán bộ tại Phòng Nội vụ huyện Thanh Chương và sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Chương thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Hà từ tháng 12/2003.

Tại thời điểm đó, ông Chương có tổng thời gian được tính tham gia BHXH là 13 năm. Do đó, căn cứ theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ thì ông Chương không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Xét nguyện vọng, hồ sơ của ông Chương đề nghị bổ sung thời gian công tác từ tháng 10/1988 đến tháng 12/1990 giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Hà, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã đồng ý đề nghị của UBND huyện Thanh Chương về việc bổ sung thời gian công tác cho ông Chương.  Sau khi được bổ sung, thời gian được tính tham gia BHXH của ông Chương là 15 năm 3 tháng.

Sau đó, Phòng Nội vụ đã hoàn chỉnh hồ sơ của ông Chương để gửi BHXH tỉnh Nghệ An nhưng hồ sơ bị trả lại vì từ ngày 1/1/2007, áp dụng Luật BHXH, trường hợp của ông Chương không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí và do ông thuộc trường hợp cán bộ nghỉ theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP nên phải chờ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam để có hướng giải quyết.

Đến năm 2010, ngành BHXH tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH cho cán bộ, công chức cấp xã nghỉ việc theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP. Tuy nhiên, do ông Chương không đủ 20 năm công tác tính tham gia BHXH nên không được giải quyết chế độ hưu trí.

Vì vậy, để được hưởng chế độ, ông Chương phải hoàn chỉnh hồ sơ cộng nối thời gian trong quân đội để nộp lên BHXH huyện. Nếu tổng thời gian tham gia trong quân đội và thời gian công tác tính tham gia BHXH của ông Chương đủ từ 20 năm trở lên thì ông được giải quyết chế độ hưu trí.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Phòng Nội vụ - UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân