(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Thế Ngọc Châu (tỉnh Đồng Tháp) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số câu hỏi về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, thủ tục đấu thầu và ký hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

>> Một số vướng mắc về quy hoạch xây dựng

Thắc mắc của ông Châu như sau:

- Chi phí quản lý dự án đối với công trình xây dựng cơ bản có phải là dạng chi phí tư vấn không? Chi phí khác và chi phí tư vấn xây dựng có thể gọi chung là chi phí tư vấn được không?

- Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án phải làm thủ tục đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) hay chỉ cần ký hợp đồng trực tiếp không qua bước lựa chọn nhà thầu?

- Chủ đầu tư có được ký 1 hợp đồng với 1 nhà thầu để thực hiện cùng lúc hai công việc tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công không hay phải tách riêng thành hai hợp đồng?

Vấn đề ông Châu hỏi, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có nêu rõ về các loại chi phí đầu tư xây dựng công trình, theo đó thì chi phí quản lý dự án là các khoản chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án. Do vậy, chi phí quản lý dự án sẽ là một dạng chi phí tư vấn nếu chủ đầu tư không tự thực hiện việc quản lý dự án mà đi thuê một đơn vị tư vấn để thực hiện công việc này.

Chi phí khác và chi phí tư vấn xây dựng không gọi chung là chi phí tư vấn vì chi phí khác còn bao gồm cả những chi phí của các công việc cần thiết khác ngoài tư vấn của dự án đầu tư như chi phí rà phá bom mìn, chi phí bảo hiểm công trình...

Chi phí quản lý dự án khi chưa có dự án được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở yêu cầu về thời gian thực hiện, nguồn lực và theo hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, là cơ sở để chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án.

Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với một nhà thầu để thực hiện cùng lúc hai công việc là tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình vào cùng một thời điểm, trong cùng một hợp đồng ký kết.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có thông tin trả lời bạn đọc qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc