(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Sen hỏi: Phó trưởng Công an xã và Công an viên đã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên khi đến tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp một lần không? Theo quy định, nghỉ việc với lý do chính đáng được hiểu như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Luật BHXH quy định tuổi nghỉ hưu đối với nam là từ đủ 60 tuổi, nữ là từ đủ 55 tuổi (khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu).

Đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc mà có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu, nếu có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc có lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Trường hợp nghỉ việc vì lý do chính đáng như, do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Công an xã , nghỉ hưu , trợ cấp