(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Vân phản ánh, ông Vân hiện giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhưng không được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trả lời như sau:

Các xã được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ là các xã quy định tại Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Trong đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm các xã sau: Xã Sơn Bình, xã Cù Bị, xã Đá Bạc, xã Bàu Chính  - huyện Châu Đức, xã Tân Lâm  - huyện Xuyên Mộc.

Như vậy, xã Sơn Bình – huyện Châu Đức là xã được hưởng các phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Đối tượng được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP gồm: Cán bộ xã, phường, thị trấn là công dân Việt Nam được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức).

Như vậy, ông Vân hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ xã nên không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Hướng dẫn thực hiện chính sách với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn

Trợ cấp lần đầu với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn

Chế độ với cán bộ công tác tại thị trấn thuộc huyện nghèo

Chế độ ưu đãi với cán bộ công tác tại huyện nghèo

Những câu hỏi về chế độ với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn

Từ khóa: Vùng đặc biệt khó khăn , 116/2010/NĐ-CP