(Chinhphu.vn) – Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) giải đáp các trường hợp thắc mắc về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ.

Ông Bùi Văn Thuận (tỉnh Bình Dương) sinh năm 1965, nhập ngũ tháng 2/1985, được bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thủ Dầu Một tháng 5/2008, cấp bậc Thượng tá. Tháng 11/2011 ông được thông báo nghỉ hưu và hưởng lương hưu tháng 12/2012. Ông Thuận muốn được biết ông có được hưởng chế độ theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP không?

Cục Chính sách trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan hy sinh, từ trần, sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do chấn chỉnh tổ chức, lực lượng, tinh giản biên chế mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng, nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm ít nhất là 1 năm (đủ 12 tháng) được tính từ tháng sinh đến tháng liền kề trước khi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nhận lương hưu hàng tháng (hạn tuổi cao nhất đối với cấp Thượng tá là 54 tuổi).

Căn cứ vào quy định trên, nếu ông Bùi Văn Thuận không vi phạm kỷ luật bị giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, hạ bậc lương buộc phải thôi phục vụ tại ngũ hoặc đi học tập, công tác ở nước ngoài quá hạn 30 ngày trở lên không được phép hoặc xin nghỉ hưu trước tuổi do nhu cầu cá nhân thì ông Thuận thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP.

Đề nghị ông Thuận liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị trước khi nghỉ hưu để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Trương (tỉnh Quảng Ninh) sinh năm 1965, nhập ngũ tháng 12/1984 và đi học tại Trường Sĩ quan Tài chính, hệ trung cấp, sau khi tốt nghiệp làm việc tại Sư đoàn 369, tháng 11/1991 chuyển về Trung đoàn 281 (nay là Trung đoàn 213), Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không – Không quân. Hưởng chế độ hưu trí từ tháng 11/2010 với quân hàm Thiếu tá, 45 tuổi. Ông Trương cho rằng ông đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, nhưng đến nay ông vẫn chưa được hưởng nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cục Chính sách trả lời: Căn cứ các quy định Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC, Chỉ thị số 328-CT/QUTW, nếu ông Trương không vi phạm kỷ luật bị giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, hạ bậc lương buộc phải thôi phục vụ tại ngũ hoặc đi học tập, công tác ở nước ngoài quá hạn 30 ngày trở lên không được phép hoặc xin nghỉ hưu trước tuổi do nhu cầu cá nhân thì ông Trương thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP.

Theo quy trình, việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải được xem xét, đề nghị của cấp ủy các cấp từ cơ sở (theo phân cấp quản lý sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) trở lên. Sau khi được Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Tổng Tham mưu thẩm định, phê duyệt và thông báo danh sách đề nghị từng đợt; theo cấp bậc quản lý sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các đơn vị ra quyết định và tổ chức thực hiện chế độ theo quy định hiện hành.

Đề nghị ông Trương liên hệ trực tiếp với đơn vị trước khi về nghỉ hưu để được xem xét, trả lời cụ thể.

Ông Đặng Đình Lý (tỉnh Thái Bình) sinh năm 1968, nhập ngũ tháng 8/1985, tham gia phục vụ tại các đơn vị như: Tổng cục Hậu cần, Quân chủng phòng không, Quân khu 3. Chờ nghỉ hưu ngày 1/1/2011, nhận quyết định nghỉ hưu ngày 1/1/2012, tròn 44 tuổi với 26 năm 5 tháng phục vụ liên tục trong quân đội.

Đến nay, ông Lý nhận sổ hưu đã hơn 1 năm nhưng vẫn chưa được nhận chế độ trợ cấp 1 lần theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP .

Cục Chính sách trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, Chỉ thị số 328-CT và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì quy trình giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải được xem xét, đề nghị của cấp ủy các cấp từ cơ sở (theo phân cấp quản lý sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) trở lên.

Sau khi được Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Tổng Tham mưu thẩm định, phê duyệt và thông báo danh sách đề nghị từng đợt; theo cấp bậc quản lý sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các đơn vị ra quyết định và tổ chức thực hiện chế độ theo quy định hiện hành.

Đề nghị ông Lý liên hệ trực tiếp với Bộ Tham mưu Quân khu 3 để được xem xét, trả lời cụ thể.

Ông Nguyễn Ngọc Thành (tỉnh Bình Phước) sinh năm 1962, nhập ngũ tháng 2/1982, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Trưởng khoa giáo viên Trường Quân sự tỉnh Bình Phước, cấp bậc Thượng tá (nâng lương lần 1). Hưởng lương hưu từ ngày 1/9/2011, không viết đơn xin nghỉ việc, không vi phạm kỷ luật. Ông Thành muốn được biết ông có được hưởng chế độ theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP không?

Cục Chính sách trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC; Chỉ thị số 328-CT/QUTW và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do chấn chỉnh tổ chức, lực lượng, tinh giản biên chế mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng, nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thì được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần.

Tuổi để xác định sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) được tính từ tháng sinh đến tháng liền kề trước khi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng.

Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan khi nghỉ hưu trước tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Chỉ thị số 328-CT/QUTW là cấp bậc quân hàm tại thời điểm có quyết định về việc nghỉ hưu (nghỉ chuẩn bị hưu) của cấp có thẩm quyền, đúng với trần quân hàm theo quyết định tổ chức biên chế trần quân hàm Bộ Quốc phòng đã ban hành.

Trường hợp sĩ quan do yêu cầu của tổ chức hoặc do đơn vị sát nhập, giải thể được giao nhiệm vụ về công tác ở vị trí có chức danh hoặc trần quân hàm thấp hơn, nhưng trong thời hạn (niên hạn) đã được phong, thăng quân hàm cao hơn so với chức danh đang đảm nhiệm (do được lấy trần quân hàm của chức danh trước đó) thì được lấy trần quân hàm của chức danh trước đó để xác định.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông Thành liên hệ với cơ quan, đơn vị trước khi nghỉ hưu để được hướng dẫn trả lời cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

Đối tượng được trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi

 - Trợ cấp một lần với sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi

Trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi được hưởng trợ cấp

Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp một lần nếu đủ điều kiện

Hướng dẫn tính thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi để hưởng trợ cấp một lần

 

Từ khóa: 21/2009/NĐ-CP