(Chinhphu.vn) – Bà Đỗ Thị Vân (tỉnh Quảng Ninh) đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với trường hợp của ông Đỗ Văn Nghĩ, bố đẻ bà Vân, tham gia kháng chiến từ tháng 4/1970 đến tháng 11/1975.

Gia đình bà Vân đã lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cho bố bà nhưng chưa được xem xét, giải quyết. Theo bà Vân được biết, hiện cơ quan chức năng chỉ giải quyết cho các trường hợp mắc bệnh nặng và dừng giải quyết chế độ trợ cấp đối với các trường hợp mắc các bệnh tiểu đường, cao huyết áp như bố bà.

Về vấn đề trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Hiện tại, việc giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được thực hiện theo Công văn số 1040/LĐTBXH-NCC ngày 9/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 601/SLĐTBXH-NCC ngày 9/5/2012 hướng dẫn các địa phương thực hiện với nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục xem xét, giải quyết đối với các hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn tồn theo Công văn số 1609/LĐTBXH-NCC ngày 23/5/2011 hiện đang lưu giữ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các trường hợp mới xác lập nhưng bị mắc bệnh ung thư theo danh mục ban hành tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Đối với các hồ sơ khác sẽ giải quyết khi Quy trình xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được ban hành.

Đối chiếu với quy định trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đề nghị gia đình bà Vân liên hệ với UBND xã Xuân Sơn hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đông Triều để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: nhiễm chất độc hóa học