(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của Công ty TNHH VNIS Việt Nam, hiện tại hầu hết các biển báo giao thông ở Hà Nội do Sở Giao thông vận tải Hà Nội quản lý đều không theo đúng QCVN 41:2016/BGTVT về mặt mẫu chữ (trừ các biển báo thuộc CT.20 vành đai 3), đồng thời chữ đều bé và không rõ ràng.

Công ty TNHH VNIS Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng duy tu bảo dưỡng, sử dụng đúng font Giaothong1 và Giaothong2 theo QCVN nhằm tạo điều kiện cho người tham gia giao thông tuân thủ biển báo.

Về vấn đề này, UBND thành phố Hà Nội trả lời như sau:

UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát toàn bộ hệ thống biển báo trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiếp thu kiến nghị và trả lời Công ty TNHH VNIS Việt Nam như sau:

Về hiện trạng, tổng số biển báo hiệu giao thông đường bộ do Sở Giao thông vận tải Hà Nội quản lý trên các tuyến đường là 32.632 biển. Qua quá trình quản lý, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã triển khai rà soát và thay thế biển báo chưa phù hợp với QCVN 41:2016/BGTVT.

- Biển có nội dung và ý nghĩa sai khác, không đúng với QCVN 41:2016/BGTVT đã được Sở Giao thông vận tải thay thế (theo khoản 89.2.2. Điều 89 của QCVN 41:2016/BGTVT) là 14.182 biển.

- Biển báo có kích thước phù hợp với QCVN 41:2016/BGTVT có nội dung sai khác, Sở Giao thông vận tải đã dán lại nội dung và mảng phản quang là 13.092 biển.

- Số biển có biểu tượng, ý nghĩa, kích thước chưa hoàn toàn phù hợp với QCVN 41:2016 là 5.358 biển.

Về nội dung Công ty TNHH VNIS Việt Nam phản ánh, các biển báo hiệu đường bộ Sở Giao thông vận tải thay thế đều tuân thủ kích thước hệ số đường cao tốc hệ số 2; đường ngoài đô thị hệ số 1,80; đường ô tô thông thường hệ số 1,25; đường đô thị hệ số 1 (trừ biển chỉ dẫn đường cao tốc theo quy định tại Chương 9 biển chỉ dẫn trên đường cao tốc).

Về chữ viết trên biển (dùng cho biển phụ và biển chỉ dẫn): Sở Giao thông vận tải sử dụng kiểu chữ tiêu chuẩn gt1 (kiểu chữ nén) và gt2 (kiểu chữ thường) để ghi thông tin bằng chữ trên biển.

Về kiểu chữ gt1, gt2, có một số biển chỉ dẫn dùng phông chữ nén gt1 mặc dù kích cỡ biển đủ để bố trí phông chữ thường gt2 và một số kiểu chữ cái chưa thật phù hợp. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị quản lý rà soát lại cho phù hợp với kích thước biển báo đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu đúng nội dung của QCVN 41:2016/BGTVT.

Ngoài ra trên địa bàn Thành phố còn một số loại biển có đặc thù riêng phục vụ công tác tổ chức giao thông của Thành phố theo Quyết định số 06/2-13/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của UBND Thành phố Hà Nội. Các biển báo này sẽ được điều chỉnh sau khi thành phố phê duyệt Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với các biển báo do Sở Giao thông vận tải quản lý có biểu tượng, ký hiệu, kích thước chưa hoàn toàn phù hợp với QCVN 41:2016/BGTVT (5.358 biển), Sở Giao thông vận tải tiếp tục tận dụng sử dụng và có lộ trình thay thế từ nay đến trước ngày 20/8/2025 (Khoản 89.2.3, Khoản 89.2.4 Điều 89 QCVN 41:2016/BGTVT).

Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có một số biển báo hiệu giao thông đường bộ trên một số tuyến đường do quận, huyện quản lý phân cấp, lắp đặt chưa phù hợp với QCVN 41:2016/BGTVT. Sở Giao thông vận tải cùng các quận, huyện rà soát để thay thế cho phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: biển báo giao thông , quy chuẩn , Hà Nội