(Chinhphu.vn) - Sinh viên Trần Xuân Hào (tranxhao@...) hiện đang học tại trường Đại học Dân lập Phú Xuân, thành phố Huế đề nghị giải đáp về chế độ miễn, giảm học phí với trường hợp sinh viên trường đại học dân lập có cha mẹ thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP đã quy định: Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

Do vậy, trường hợp sinh viên đang học tại trường Đại học dân lập thì không thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí

>> Giải đáp HSSV các vướng mắc về miễn, giảm học phí

>> Việc miễn, giảm học phí với các đối tượng chính sách

>> Những địa bàn HSSV được miễn, giảm học phí

>> Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

>> Sinh viên mồ côi được miễn học phí như thế nào?

>> Về miễn, giảm học phí đối với sinh viên học theo tín chỉ

>> Con của người hưởng trợ cấp TNLĐ có được giảm học phí?

>> Bộ GDĐT giải đáp quy trình miễn, giảm học phí

Từ khóa: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH , đại học dân lập , miễn giảm học phí