(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng giải đáp ông Phạm Ngọc Hà (ngochapham116@...), công tác tại Ban quản lý Dự án Kênh Múc (tỉnh Nam Định) về nội dung liên quan đến định mức dự toán xây dựng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hà phản ánh: Theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung), thì khi lắp đặt cấu kiện Tetrapod ≤ 10 tấn trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu thì nhân công lắp dựng 4/7 được tính 1,02 công; cần cẩu 10 tấn là 0,071 ca; máy khác 0,5%.

Ông Hà muốn được biết nếu cấu kiện Tetrapod cao 1,8m; trọng lượng 3592,5 kg và cần cẩu tách cấu kiện, bốc xếp vận chuyển cấu kiện nêu trên có được áp dụng trực tiếp định mức quy định tại Quyết định 1091/QĐ-BXD không?

Vấn đề ông Hà hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc quản lý Định mức dự toán xây dựng của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên được quy định tại Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố chỉ mang tính chất tham khảo. Do đó, nếu trọng lượng của cấu kiện Tetrapod nằm trong khoảng trọng lượng cho phép của Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần bổ sung kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD thì chủ đầu tư có quyền áp dụng để tính dự toán cho công trình. Nếu định mức công bố của công tác đó chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn được điều chỉnh lại cho phù hợp để áp dụng theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Dự toán xây dựng , định mức xây dựng