(Chinhphu.vn) - Ông Phan Thanh Hoàng (hoang24x3b@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc khi xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết cho điểm dân cư nông thôn.

Theo phản ánh của ông Hoàng, việc xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Tuy nhiên Phần I Bảng số 9 chỉ hướng dẫn chi phí lập quy hoạch chi tiết cho phần quy hoạch chi tiết đô thị mà không thấy hướng dẫn chi phí quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn.

Ông Hoàng hỏi: Khi lập chi phí quy hoạch chi tiết cho điểm dân cư nông thôn thì áp dụng như thế nào?

Bộ Xây dựng giải đáp vấn đề ông Hoàng hỏi như sau:

Định mức chi phí quy định tại Bảng 9 Phần I Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, là định mức chi phí cho công việc lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định đồ án quy hoạch và quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch. Chi phí cho các công việc này được tính theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch.

Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn là đồ án quy hoạch, nên định mức chi phí cho công việc lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định đồ án quy hoạch và quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn cũng được áp dụng theo quy định tại Bảng 9 của Thông tư số 17/2010/TT-BXD nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: quy hoạch điểm dân cư nông thôn