(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Mai Phương, đại diện cho Công ty Luật TNHH Cộng Sự Tinh Tú đề nghị được cơ quan chức năng hướng dẫn một số quy định về thuế đối với khách hàng của công ty bà, 1 pháp nhân Singapore, ký kết một hợp đồng cho thuê tàu với một nhà thầu dầu khí nước ngoài hoạt động theo Luật Dầu khí tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Chi cục Thuế quận 1, TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 6, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về quyền người nộp thuế: "Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế".

Cũng theo Luật này, tại khoản 3, Điều 8 quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế: "Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế".

Căn cứ quy định trên, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn việc nộp thuế cho người nộp thuế. Vấn đề vướng mắc về thuế mà bà Phương nêu trong công văn không thuộc nghĩa vụ thuế của Công ty Luật TNHH Cộng sự Tinh Tú (tức Công ty không phải là người nộp thuế trong trường hợp này).

Vì vậy, Chi cục Thuế quận 1 đề nghị Công ty căn cứ quy định của pháp luật về thuế hiện hành để tư vấn cho khách hàng.

Trường hợp khách hàng của Công ty còn gặp vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ thuế, đề nghị Công ty hướng dẫn khách hàng liên hệ cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

Nếu còn nội dung nào chưa rõ, bà Phương có thể liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế quận 1 (Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Chi cục Thuế quận 1 - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc