(Chinhphu.vn) - Ông Lê Quang Hùng (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc khoán khoản tiền công tác phí, xăng xe, ăn ở, chi phí nhân công thuê ngoài đối với trường hợp của Công ty cổ phần Công nghệ tài nguyên môi trường và vật liệu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Tại điểm 1, mục IV, phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định:

"1.Trừ các khoản chi tiêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật".

Cũng theo Điểm 2.9, mục IV, phần C Thông tư nêu trên quy định khoản không tính vào chi phí được trừ gồm: Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Thuế đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc