(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Mai có một người bạn nước ngoài đang muốn đầu tư mua nhà tại TP. Hà Nội. Bạn của bà đáp ứng các điều kiện để được phép mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Hiện nay, bạn của bà Mai muốn tìm hiểu thông tin về danh mục các dự án mà người nước ngoài không được phép sở hữu. Bà Mai hỏi, bạn của bà có thể tìm hiểu ở đâu? Làm thế nào để biết dự án bạn của bà dự định đầu tư không nằm trong danh mục không được phép bán cho người nước ngoài?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 75 và Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định về khu vực và số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

Hiện nay, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đã đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

Do vậy, bà có thể tìm hiểu thông tin trên website của Sở Xây dựng TP. Hà Nội. Nếu có vướng mắc, đề nghị bà liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự án , nhà ở thương mại , người nước ngoài , căn hộ , Luật Nhà ở