(Chinhphu.vn) – Bà Minh Châu (tỉnh Nghệ An) hiện làm việc trong cơ quan Nhà nước, đóng BHXH liên tục 16 năm. Năm 2011 do hoàn cảnh gia đình bà Châu được lãnh đạo đơn vị cho nghỉ không hưởng lương 1 năm, năm 2013 bà tiếp tục đi làm và đóng BHXH.

Nay bà Châu muốn được biết khi nghỉ hưu bà có được tính có thời gian đóng BHXH liên tục không, và chế độ hàng tháng của bà sẽ được tính như thế nào?

Về vấn đề trên, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng – Vụ BHXH (Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH, thời gian bà Châu nghỉ việc không hưởng lương, không đóng BHXH nên không được tính để hưởng BHXH.

Như vậy, thời gian tính hưởng chế độ BHXH của bà Châu bao gồm thời gian đóng BHXH trước khi nghỉ việc không hưởng lương (16 năm) cộng với thời gian đóng BHXH từ khi trở lại làm việc (năm 2013).

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động được quy định tại Điều 50, Điều 51 Luật BHXH và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ và Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Tính hưởng bảo hiểm xã hội khi gián đoạn thời gian công tác

Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí

 

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội